İŞ BAŞVURU FORMU

 • Değerli Stajyerlerimiz; 
  Şirketimizde üniversite, yüksekokul, endüstri meslek lisesi ve teknik liselerde öğrenim gören ve staj zorunluluğu olan öğrencilere; şirketin ilgili birimlerinde staj yapma olanağı tanınmaktadır.
  Staj başvuruları İnsan Kaynakları birimimiz tarafından takip edilmektedir.
  Staj yapmak isteyen her öğrenci  Stajyer Başvuru Formu‘nu bizzat kendisi gelerek doldurabilir veya  info@tescom-ups.com üzerinden başvuru yapabilirler. 


  TARİH

  PROGRAM

  01 Ağustos 2016 Pazartesi

  Dönem İçi Staj Başvurularının Başlaması (Lise Öğrencileri)

  16 Eylül 2016 Cuma

  Dönem Stajlarının Sona Ermesi

  19 Eylül 2016 Pazartesi

  Dönem İçi Stajların Başlaması (Lise Öğrencileri)

  23 Ocak 2017 Pazartesi

  Yaz Dönemi Staj Başvurularının Başlaması  (Üniversite ve Yüksek Okul Öğrencileri)

  17 Mart 2017 Cuma

  Yaz Dönemi Staj Başvurularının Sona Ermesi

  28 Nisan 2017 Cuma

  Yaz Dönemi Staj Başvuru Sonuçlarının Açıklanması

  26 Haziran 2017 Pazartesi

  Yaz Dönemi Stajlarının Başlaması


  *Programda bulunan staj tarihleri değiştirilememektedir.
  Staj yapacak olan öğrencilerimizin aşağıda bulunan evrakları tamamlaması gerekmektedir.
  Gerekli Evraklar:

  • Sigorta Giriş Belgesi (Okuldan alınacaktır)
  • Staj Onay Belgesi (Okuldan alınacaktır)
  • Nüfus cüzdanı fotokopisi
  • Sağlık Raporu 

  Önemli Bilgi:
  01 Ekim 2008 tarihinde yürürlüğe giren Sosyal Güvenlik Kanunu ile birlikte,  öğrenimleri sırasında zorunlu staja tabi tutulan öğrencilere, sigortalanma zorunluluğu (sadece iş kazası ve meslek hastalığı sigortası) getirilmiştir.
  Bu öğrencilerin sigortaları okumakta oldukları öğrenim kurumu tarafından yapılacaklardır.
  Şirketimizde; stajyer öğrencilerin seçiminde bu koşulu sağlayan öğrencilerin staj başvuruları değerlendirmeye alınmaktadır.

  Staj yapmak üzere yapmış olduğunuz başvuru ve gösterdiğiniz ilgi için şimdiden teşekkür eder, başarılar dileriz.